Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông tin cổ đông

PMB công bố thông tin về việc nhận được Đơn xin chấm dứt HĐLĐ của Kế toán trưởng

06/12/2023

Ngày 06/12/2023, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) đã nhận được Đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của bà Hoàng Thị Thu Hằng.

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

15/11/2023

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/10/2023

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (đã kiểm toán)

11/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (đã kiểm toán)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của PVFCCo - PMB 06 tháng đầu năm 2023

28/07/2023

PVFCCo - PMB (MCK: PMB) công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty 06 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị của PVFCCo - PMB 06 tháng đầu năm 2023

28/07/2023

PVFCCo - PMB (MCK: PMB) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị của Công ty 06 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

19/07/2023

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

17/07/2023

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.