Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Đại hội Công đoàn Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2012-2015

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, ngày 26/9/2012, Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) đã tiến hành Đại hội công đoàn công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2015.  
 
Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, và toàn thể công đoàn viên Công ty.  
 
Tại Đại hội, BCH Công đoàn PVFCCo North đã trình bày và thông qua Báo cáo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ II (2010-2012), Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2012 – 2015). Đại hội cũng đã tiến hành lựa chọn, bầu ra BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2012-2015 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng Công ty.  
 
Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Trần Thị Phương Thảo đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn PVFCCo North đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới công đoàn PVFCCo North tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và phát triển.  
 
Với tinh thần nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, trong nhiệm kỳ tới Công đoàn PVFCCo North sẽ đoàn kết một lòng, phấn đấu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.