Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo-PMB thông tin về việc thay đổi mẫu mã bao bì sản phẩm phân bón Phú Mỹ kể từ Quý II/2023

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ Quý khách hàng và bà con nông dân tốt hơn nữa. Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo - PMB) xin thông báo:

Kể từ Quý II/2023, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thay đổi mẫu mã bao bì của một số sản phẩm phân bón Phú Mỹ với các cải tiến về thiết kế và thông tin (các thay đổi được thể hiện cụ thể ở các mẫu bao bì đính kèm).

Trong thời gian này, trên thị trường sẽ lưu hành 2 mẫu bao bì, sau khi sử dụng hết mẫu bao bì cũ, sản phẩm phân bón Phú Mỹ chỉ có 1 mẫu bao bì mới. Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm trong 2 mẫu bao bì là như nhau.

            Sau đây là một số hình ảnh: