Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Tổng kết Mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao sử dụng phân bón NPK Phú Mỹ vụ Hè Thu năm 2023.

Ngày 05/09/2023, tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, UBND thị trấn và các bên liên quan tiến hành thu hoạch và tổng kết “Mô hình cánh đồng mẫu lớn 50ha sản xuất lúa chất lượng cao sử dụng phân bón NPK Phú Mỹ” vụ Hè Thu năm 2023.

Tiếp nối thành công trong vụ Xuân năm 2023, vụ Hè Thu năm 2023, PVFCCo-PMB tiếp tục phối hợp cùng UBND thị trấn Cẩm Xuyên và Nhà phân phối tại Hà Tĩnh cung cấp sản phẩm Phân bón Phú Mỹ cho Mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô 50ha tại tổ dân phố 3 và tổ dân phố 5. Trong vụ Hè Thu 2023 mô hình canh tác giống lúa Khang Dân 18 và Khang Dân đột biến, sử dụng phân bón NPK Phú Mỹ cho bón lót và bón thúc. Kết quả cho thấy các giống lúa này có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày, đã thích ứng diện rộng và ổn định, năng suất lúa vụ Hè Thu của Mô hình đạt trên 60 tạ/ha. Cao hơn năng suất bình quân 5 tạ/ha (năng suất bình quân của huyện Cẩm Xuyên đạt 54,34 tạ/ha). Qua theo dõi các giống lúa được chăm bón bằng phân bón NPK Phú Mỹ cho bộ lá xanh bền, cây phát triển khoẻ, khả năng chống chịu tốt hơn với các loại sâu bệnh trong vụ Hè Thu, đặc biệt là bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá. Đồng thời chi phí đầu tư vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng thấp hơn so với các cánh đồng sử dụng các loại phân bón khác.

Đánh giá kết quả “Mô hình cánh đồng mẫu lớn 50ha sản xuất lúa chất lượng cao sử dụng phân bón NPK Phú Mỹ” qua 2 vụ lúa Xuân và Hè Thu năm 2023, đại diện UBND thị trấn Cẩm Xuyên cùng đại diện PVFCCo-PMB đã tập trung phân tích các yếu tố tác động đến quá trình triển khai thực hiện, tham mưu, đề xuất nhiều phương án để nhân rộng mô hình, trong đó chú trọng giải pháp liên kết với nhiều doanh nghiệp nhằm chung tay xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao của thị trấn Cẩm Xuyên. Qua 2 vụ lúa năm 2023, Mô hình cánh đồng mẫu lớn tại thị trấn Cẩm Xuyên thành công về cả chất lượng và năng suất, nông dân được mùa, được giá. Đây cũng là mô hình thực hành 3 giảm, 3 tăng đầu tiên tại trị trấn Cẩm Xuyên: Giảm lượng phân bón, giảm lượng giống, giảm chi phí thuốc BVTV; Tăng năng suất, tăng chất lượng, tăng hiệu quả.

UBND thị trấn Cẩm Xuyên trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, đồng thời khẳng định mô hình đã chứng minh hiệu quả kinh tế và sự phù hợp với cây lúa và thổ nhưỡng địa phương của phân bón NPK Phú Mỹ. Đây sẽ là tiền đề tốt để nhân rộng mô hình tại thị trấn Cẩm Xuyên nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Dưới đây là một số hình ảnh: