Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Công ty TNHH Thương mại Phong Trang

  • Thôn Cổ Chẩm, Xã Việt Hồng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
  • Điện thoại: 02203.817.009