Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Công ty Cổ phần Thương mại Thành Nam

  • 284 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại: 02253.522.719