Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North thông tin về việc thay đổi mẫu mã bao bì phân bón Phú Mỹ

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ Quý khách hàng và bà con nông dân tốt hơn nữa, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc xin thông báo:

  • Kể từ tháng 07/2019, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) thay đổi mẫu mã bao bì của một số sản phẩm phân bón Phú Mỹ với các cải tiến về thiết kế và thông tin (các thay đổi được thể hiện cụ thể ở các mẫu bao bì đính kèm).

  • Như vậy, từ tháng 07/2019, trên thị trường có thể sẽ lưu hành đồng thời một số lượng phân bón Phú Mỹ theo bao bì cũ và mới.

Mẫu hình ảnh đính kèm:

  • Sản phẩm Đạm Phú Mỹ - bao 50kg

  • Sản phẩm Kali Phú Mỹ - bao 50kg - loại bột:

  • Sản phẩm Kali Phú Mỹ - bao 50kg - loại miểng: