Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

NPK PHÚ MỸ 16-16-8+13S+TE

Sản phẩm NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE: Chuyên bón thúc đầu mùa mưa/chuyên bón lót.

Bao 25kg cán mỏng. Hàm lượng:

16 %                         N

16 %                         P2O5

8  %                          K2O

13 %                         S

Zn+Bo  100 ppm

Dùng bón lót và bón thúc cho tất cả các giai đoạn của cây.

Đạm, Lân cao giúp khỏe rễ, bung quả non nhiều;

Trung vi lượng TE: Bo, Zn phù hợp;

Chứa Bo, cuống dẻo dai, ít rụng quả.

Tan nhanh, khoẻ rễ, chắc cây, chắc hạt.

Hướng dẫn sử dụng:

Loại cây

Thời kỳ bón

Lượng bón

Sào Bắc bộ (360 m2)

Sào Trung bộ (500 m2)

CHUYÊN BÓN LÓT VÀ BÓN THÚC CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

Lúa

Bón lót

7-8 kg

10-11 kg

Thúc đẻ nhánh

6-8 kg

8-11 kg

Ngô

Bón lót

8-10 kg

11-14 kg

Thúc khi cây có 9-11 lá

11-12 kg

15-17 kg

Bắp cải,

su hào…

Bón lót

8-10 kg

11-14 kg

Bón thúc

6-7 kg

8-9 kg

Cải ngọt,

cải xanh…

Bón lót

6-8 kg

8-11 kg

Bón thúc

7-8 kg

10-11 kg

Bón lót

11-12 kg/sào

16-17 kg

Khi cây chuẩn bị ra hoa

7-8 kg

10-11 kg

Nuôi quả

7-8 kg

10-11 kg

CHUYÊN BÓN LÓT CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

Cam, Bưởi

Sau thu hoạch

1-2 kg/gốc/lần bón

Vải ; Nhãn

Sau thu hoạch

1-1,5 kg/gốc/lần bón

Chuối

Bón lót

0,3-0,5 kg/gốc/lần bón

Mía

Bón lót

250-300 kg/ha

Dứa

Bón lót

1.100- 1.200 kg/ha

Phù hợp với nhiều loại cây trồng và nhiều loại đất.

 

Vui lòng liên hệ chúng tôi hoặc các đại lý phân phối chính thức sản phẩm phân bón NPK Phú Mỹ để được tư vấn công thức và hướng dẫn cách bón phân phù hợp cho từng loại cây trồng.

Sản phẩm khác

NPK PHÚ MỸ 10-10-20+TE

10 %    N

10 %    P2O5

20 %    K2O

Zn+Fe+Bo: 100 ppm

NPK PHÚ MỸ 14-14-14+TE

Hàm lượng:

 • 14 %     N

 • 14 %     P2O5

 • 14 %    K2O
 • Fe: 50 ppm; Bo: 50 ppm

NPK PHÚ MỸ 15-15-15+TE

Hàm lượng:

 • 15 %     N

 • 15 %     P2O5

 • 15 %    K2O
 • Zn: 50 ppm; Bo: 50 ppm

NPK PHÚ MỸ 16-8-8+TE

Hàm lượng:

 • 16 %     N

 • 8 %       P2O5

 • 8 %       K2O

 • Fe: 50 ppm; Bo: 50 ppm

NPK PHÚ MỸ 16-8-16-TE

Hàm lượng:

16 % N

8 %   P2O5

16 %  K2O

13 %  S

Zn+Bo  100ppm

NPK PHÚ MỸ 20-5-5+TE

20 %      N

5 %        P2O5

5  %       K2O

Zn: 50 ppm; Bo: 50 ppm

NPK PHÚ MỸ 27-6-6+2,6S

27 %                         N

6 %                           P2O5

6  %                          K2O

2,6 %  S

Zn+Fe+Bo: 100 ppm

Liên hệ đặt hàng

Captcha Đổi mã